Regel uw echtscheiding

snel en efficiënt online

Nu aanvragen

Tarieven echtscheidingsadvocaat

Scheiden voor € 116.00 per persoon all in

Als u een laag inkomen heeft en daardoor de kosten voor een advocaat en de hoge griffiekosten van de rechtbank niet kunt dragen, biedt de overheid de mogelijkheid van gefinancierde rechtsbijstand. Als uw inkomen en uw vermogen onder een bepaalde grens liggen, kunnen wij voor u een toevoeging aanvragen bij de Raad voor de Rechtsbijstand. De Raad voor de Rechtsbijstand legt aan u een eigen bijdrage op, afhankelijk van uw getoetste inkomen.

Klik hier om te onderzoeken of u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt.

Indien u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt is dit tarief van toepassing op alle varianten van de aangeboden rechtsbijstand van ons advocatenkantoor.


Kosten echtscheidingsprocedure online variant 1

  • € 335,00 per persoon inclusief de griffiekosten voor de rechtbank;
  • Indien gewenst worden akten en uittreksels opgevraagd tegen € 15,00 per stuk;
  • Indien gewenst wordt een behoefte- en draagkrachtberekening opgemaakt voor de vaststelling van de kinderalimentatie tegen een tarief van € 250,00 inclusief btw. Het vaste tarief voor het opmaken van de draagkrachtberekening wordt u helaas niet aangeboden indien één of beide huwelijkspartners inkomsten heeft uit eigen onderneming. Het opmaken van een draagkrachtberekening wordt u alsdan aangeboden tegen een gereduceerd uurtarief ten bedrage van € 150,00 per uur inclusief btw;
  • Indien u door ons kantoor wordt bijgestaan met begeleiding en advies voor het opmaken van een ouderschapsplan zal dit bij u in rekening worden gebracht tegen een gereduceerd uurtarief ten bedrage van € 150,00 exclusief btw.

Indien de echtscheidingsprocedure door u tussentijds wordt beëindigd heeft u geen recht op restitutie van de kosten m.u.v. de griffiegelden indien de echtscheidingsprocedure nog niet is aangebracht bij de rechtbank.


Kosten echtscheiding online variant 2

  • € 335,00 per persoon inclusief de griffiekosten voor de rechtbank;
  • Indien gewenst worden de benodigde akten en uittreksels opgevraagd door ons advocatenkantoor tegen het tarief van € 15,00 per stuk;
  • Indien gewenst wordt een behoefte- en draagkrachtberekening opgemaakt voor de vaststelling van de kinder- of partneralimentatie tegen een tarief van € 250,00. Het vaste tarief voor het opmaken van de draagkrachtberekening wordt u helaas niet aangeboden indien één of beide huwelijkspartners inkomsten heeft uit eigen onderneming. Het opmaken van een draagkrachtberekening wordt u alsdan aangeboden tegen een gereduceerd uurtarief ten bedrage van € 150,00 per uur inclusief btw;
  • Een behoefte- en draagkrachtberekening van kinderalimentatie en partneralimentatie wordt voor u opgemaakt tegen een tarief van € 300,00 inclusief btw;
  • Indien u door ons advocatenkantoor wordt bijgestaan met begeleiding en advies voor het opmaken van het ouderschapsplan en / of het convenant zal dit bij u in rekening worden gebracht tegen een gereduceerd uurtarief ten bedrage van € 150,00 exclusief btw.

Indien de echtscheidingsprocedure door u tussentijds wordt beëindigd heeft u geen recht op restitutie van de kosten m.u.v. de griffiegelden indien de echtscheidingsprocedure nog niet is aangebracht bij de rechtbank.


Kosten mediation

Uw echtscheiding bij ons advocatenkantoor regelen door mediation is bij ons kantoor in Rotterdam mogelijk tegen het uurtarief van € 180,00 per uur exclusief btw.

Indien gewenst worden de benodigde akten en uittreksels opgevraagd door ons kantoor tegen het tarief van € 15,00 per stuk.


Kosten echtscheiding op eenzijdig verzoek

Uw echtscheiding aanvragen op eenzijdig verzoek of begeleiding in de procedure in de echtscheidingsprocedure die door uw huwelijkspartner is ingezet, wordt u aangeboden tegen een uurtarief van € 180,00 per uur exclusief btw.

Indien het echtscheidingsverzoek door u wordt ingediend dient deze aan uw huwelijkspartner uitgereikt te worden door een deurwaarder. De kosten hiervoor bedragen € 100,00.

De griffiekosten bij de rechtbank bedragen € 297,00.

De griffiekosten bij het gerechtshof bedragen € 324,00.

Wilt u graag meer weten of wenst u advies voor uw echtscheiding? Neem dan vrijblijvend contact op met Schuerman advocaten in Rotterdam, wij kijken graag met u mee.