Regel uw echtscheiding

snel en effici├źnt online

Nu aanvragen

Partneralimentatie

Ex-echtgenoten zijn wettelijk gezien onderhoudsplichtig ten opzichte van elkaar. U kunt met elkaar een bedrag voor de alimentatie en de duur van de partneralimentatie overeenkomen. Indien u hierover geen overeenstemming bereikt, is het voor de alimentatiegerechtigde ook mogelijk de rechter te verzoeken partneralimentatie toe te wijzen. Dit geldt ook als er sprake is van een geregistreerd partnerschap. De rechter zal de bijdrage tot een partneralimentatie vaststellen. De rechter houdt bij het vaststellen van de hoogte van de partneralimentatie rekening met de inkomsten van de onderhoudsplichtige en de behoefte van de onderhoudsgerechtigde.

Is de onderhoudsgerechtigde in staat deels in zijn of haar behoefte te voorzien door het benutten van zijn of haar arbeidscapaciteit, dan zal de rechter hier ook rekening mee houden. Indien er minderjarige kinderen bij de echtscheiding betrokken zijn, gaat de kinderalimentatie altijd voor de partneralimentatie. Is er na vaststelling van de kinderalimentatie geen draagkracht meer bij de onderhoudsplichtige, dan kan er geen partneralimentatie vastgesteld worden.

Het recht op partneralimentatie vervalt wanneer de alimentatiegerechtigde opnieuw trouwt of gaat samenwonen.

Duur partneralimentatie

Wanneer het huwelijk of de geregistreerde partnerschap niet langer dan vijf jaar heeft geduurd en er uit het huwelijk geen minderjarige kinderen zijn geboren dan is de duur van de partneralimentatie maximaal gelijk aan de duur van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap.

Voor de echtscheidingen welke na 1 juli 1994 zijn uitgesproken is de maximale periode voor de partneralimentatie 12 jaar. De rechter kan voor afloop van de termijn van 12 jaar verzocht worden de duur van de alimentatie te verlengen.

Fiscaal aspect partneralimentatie

De ontvanger van de partneralimentatie dient hierover belasting te betalen. Degene die partneralimentatieplichtig is kan dit bedrag aftrekken van de belasting.

Bijstand

Indien er geen partneralimentatie vastgesteld wordt en een van de partners onvoldoende inkomsten heeft, kan deze een aanvraag indienen voor een bijstandsuitkering. De gemeente heeft vervolgens een bevoegdheid de uitkering (deels) te verhalen op de onderhoudsplichtige.


Wenst u volledig geïnformeerd te worden over de rechten en plichten van de onderhoudsplichtige of de onderhoudsgerechtigde neemt u dan vrijblijvend contact op met Schuerman advocaten in Rotterdam. Onze advocaten kunnen u voorzien van deskundig advies over de vaststelling van uw draagkracht of behoefte.