Regel uw echtscheiding

snel en efficiënt online

Nu aanvragen

Omgangsregeling

Bij een omgangsregeling is het uitgangspunt dat de minderjarige kinderen die bij een echtscheiding van de ouders zijn betrokken, het recht hebben met beide ouders omgang en contact te hebben. Bij een scheiding waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken dient dan ook een regeling getroffen te worden voor de omgang van de kinderen voor de ouder bij wie de kinderen niet inwonen.

De vaststelling van de omgangsregeling wordt in eerste instantie overgelaten aan de beide ouders. Ouders dienen over een omgangsregeling te overleggen en daar de minderjarige kinderen bij te betrekken. Dit geldt voor de kinderen die daar oud genoeg voor zijn. Als de ouders overeenstemming over de invulling van de omgangsregeling bereiken, dienen zij dit vast te leggen in het ouderschapsplan. Ouders zijn bij een echtscheiding verplicht om een ouderschapsplan aan te leveren. Hoe de omgangsregeling, oftewel de zorg- en contactregeling, wordt vormgegeven is per gezin verschillend.

Bepaling omgangsregeling bij echtscheiding

Een veelvoorkomende omgangsregeling is een de regeling waarbij de ouder waar de kinderen niet bij inwonen, om de veertien dagen een weekend omgang heeft met de kinderen en de helft van de schoolvakanties en de feestdagen. Echter de vaststelling van de omgangsregeling is afhankelijk van verschillende factoren. Denk hier bijvoorbeeld aan wisselende diensten van één van de ouders een rol kan spelen, of de afstand tussen de verblijfplaats van de minderjarigen en de andere ouder. Ook de wens van de ouder waar de kinderen niet bij inwonen, om regelmatiger omgang te hebben met de minderjarige(n) zal door de rechter overwogen worden bij de vaststelling van de zorg- en contactregeling. Bij de vaststelling van de omgangsregeling dient het belang van de minderjarige(n) als uitgangspunt genomen worden.

Wanneer ouders bij een echtscheiding geen overeenstemming over een omgangsregeling kunnen bereiken zal de rechtbank hierover een beslissing nemen. Ook de rechter zal hierbij als uitgangspunt de belangen van de minderjarige(n) nemen. Indien er sprake is van minderjarige(n) die de leeftijd van twaalf jaar of ouder, zal de rechtbank deze kinderen oproepen om ze te horen voordat een beslissing hierover genomen wordt. Indien de ouders de voorkeur hebben dat de kinderen niet worden gehoord kunt u de rechtbank hierover gezamenlijk in kennis stellen.

Indien de rechter van mening is dat er nader onderzoek verricht moet worden door een verweer van een van de partijen tegen een omgangsregeling, kan de rechter het van belang vinden dat er eerst een advies wordt opgesteld door de Raad voor de Kinderbescherming voordat de omgangsregeling wordt vastgesteld.

Indien u geïnformeerd wilt worden over de vaststelling van een omgangsregeling oftewel een zorg- en contactregeling kunt u contact vrijblijvend opnemen met ons advocatenkantoor in Rotterdam.