Regel uw echtscheiding

snel en efficiënt online

Nu aanvragen

Kosten van een echtscheiding

Scheiden al vanaf €291,00 per persoon

Als u een laag inkomen heeft en daardoor de kosten voor een advocaat en de hoge griffiekosten van de rechtbank niet kunt dragen, biedt de overheid de mogelijkheid van gefinancierde rechtsbijstand. Als uw inkomen en uw vermogen onder een bepaalde grens liggen kunnen wij voor u een toevoeging aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad voor de Rechtsbijstand legt aan u een eigen bijdrage op, afhankelijk van uw getoetste inkomen.

De eigen bijdrage welke door de Raad voor de Rechtsbijstand wordt opgelegd zal door ons in rekening worden gebracht. Als de toevoeging is toegewezen zal de rechtbank aan u de verlaagde griffiekosten opleggen bij het indienen van een echtscheidingsverzoek.

Als aan u en uw partner de laagste eigen bijdrage wordt opgelegd kunnen de kosten voor de echtscheiding soms beperkt blijven tot € 291,00 per persoon.

De Raad voor de Rechtsbijstand toetst uw fiscale jaarinkomen over twee jaar terug. In 2012 wordt uw inkomen over 2010 getoetst. In de onderstaande tabel kunt u toetsen wat de financiële grenzen zijn voor het aanvragen van een toevoeging.

Alleenstaand      Gehuwd, samenwonend of éénoudergezin met
minderjarig(e) kind(eren)
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar Eigen bijdrage    Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 17.700 € 335,- t/m € 24.800
€ 17.701 - € 18.400 € 406,- € 24.801 - € 25.700
€ 18.401 - € 19.400 € 558,- € 25.701 - € 27.000
€ 19.401 - € 21.300 € 710,- € 27.001 - € 30.100
€ 21.301 - € 25.200 € 837,- € 30.101 - € 35.600
Boven de € 25.200

Aanvrager komt niet in aanmerking 
voor een toevoeging

Boven de € 35.600


Op de eigen bijdrage die in de tabel genoemd worden kunt u een korting krijgen van € 52,00. U neemt dan telefonisch contact op met het Juridisch Loket (tel. 0900-80 20) of u gaat naar een Juridisch Loket* (Hyperlink naar juridisch loket) bij u in de buurt. U geeft dan aan dat u wilt scheiden en graag doorverwezen wilt worden naar advocatenkantoor Schuerman in Rotterdam. U krijgt vervolgens een doorverwijzing van het Juridisch Loket. Het Juridisch Loket zend eveneens een doorverwijzing naar ons kantoor. De doorverwijzing wordt bij uw aanvraag tot het verlenen van een toevoeging bijgevoegd en verzonden naar de Raad voor de Rechtsbijstand. Indien uw toevoegingsaanvraag wordt toegewezen krijgt u € 52,00 korting op uw eigen bijdrage.

Bij een echtscheiding worden beide partijen als alleenstaand of als alleenstaande ouder aangemerkt en los van elkaar beoordeeld.

Als uw huidige inkomen meer dan 10% lager is dan uw inkomen twee jaar terug en u op basis van uw huidige inkomen in aanmerking komt voor een toevoeging of het in rekening brengen van een lagere eigen bijdrage, kan ons advocatenkantoor een peiljaarverlegging voor u aanvragen. In dit geval wordt rekening gehouden met uw huidige inkomen, wat u kosten kan besparen voor de echtscheiding.

Wenst u in aanmerking te komen voor een toevoeging neem dan contact met ons op voor het inplannen van een afspraak. Uw echtscheiding wordt bij ons kantoor deskundig voor u geregeld op basis van de verleende toevoeging.

Let op! Als één van u beiden voor de toevoeging in aanmerking komt kan uw echtscheiding eveneens geregeld worden op basis van een toevoeging. Neem contact op met ons kantoor voor het maken van een afspraak.

Wilt u weten meer weten over de kosten van echtscheiding en eventuele kostenbesparing? Neem dan vrijblijvend contact op.