Regel uw echtscheiding

snel en efficiƫnt online

Nu aanvragen

Ouderschapsplan

Wat is een ouderschapsplan

Het ouderschapsplan wordt opgesteld voor uw (minderjarige) kind nadat u uit elkaar gaat. Dit gebeurt schriftelijk en het plan bevat alle afspraken over de zorg en opvoeding van het kind onder de 18 jaar. Sinds 2009 is een ouderschapsplan wettelijk verplicht voor gehuwde echtgenoten, geregistreerd partnerschap met of zonder gezamenlijk gezag en samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. Het ouderschapsplan moet aan wettelijke vereisten voldoen, maar de afspraken zijn in beginsel vormvrij, wat betekent dat u samen met uw partner overeenkomt wat er in een ouderschapsplan komt te staan. Dit kunnen afspraken zijn over de vakantie, huiswerk of bepaalde regels.

Voorwaarden ouderschapsplan

Het ouderschapsplan moet aan bepaalde voorwaarden voldoen voordat het in werking kan treden. Het is van belang en wettelijk verplicht dat u de kinderen bij het opstellen van het ouderschapsplan betrekt. Dit geldt vanaf een leeftijd van 6 jaar. Zoals in artikel 815 lid 3 Burgerlijk Wetboek is vermeld moet het ouderschapsplan zijn voorzien van afspraken betreffende de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken. Tevens moeten de volgende vereisten worden vermeld in het ouderschapsplan:

  • Alimentatie, hoogte van het bedrag en wie dit bedrag dient te betalen;
  • Informatieplicht naar elkaar, de frequentie hiervan en hoe dit zal geschieden;
  • Raadplegingsplicht betreffende beslissingen over het kind, zoals medische beslissingen, zakgeld en schoolkeuze;
  • Omgangsregeling, als een van de ouders gezag heeft over het kind;
  • Zorgregeling, als ouders zijn belast met ouderlijk gezag.

Aanpassing ouderschapsplan


Het ouderschapsplan kan aangepast worden in verband met veranderingen binnen het leven van het kind, uzelf, of uw ex partner. Deze veranderingen zoals verhuizing, ziekte of werkeloosheid kunnen ervoor zorgen dat het ouderschapsplan niet naar behoren werkt. U kunt dan met uw ex-partner opnieuw rond de tafel zitten en eventuele wijzingen aanbrengen in het ouderschapsplan. Het is handig om vast te leggen dat het ouderschapsplan gewijzigd kan worden, dit voorkomt problemen in de toekomst.

Wanneer geen ouderschapsplan 


Als u kinderen heeft boven de leeftijd van 18 jaar, is een ouderschapsplan niet vereist. U bent wel financieel verantwoordelijk voor uw kind tot zij de leeftijd van 21 jaren heeft bereikt. Dit brengt met zich mee dat er afspraken gemaakt moet worden over de verdeling van de studiekosten en kosten tot onderhoud van het kind. Na het 21ste levensjaar bent u niet meer financieel verantwoordelijk voor het kind, overigens kunnen in het ouderschapsplan wel afspraken worden gemaakt over bijdrage na het 21ste leefjaar van het kind.

Als u het niet lukt om een ouderschapsplan overeen te komen, vanwege geen medewerking van uw partner kan externe hulp bedachtzaam zijn. Familieleden of mediation zijn vormen van hulp die nuttig zijn als u er beiden niet uitkomt. Ook een advocaat kan u hiermee helpen en adviseren. De advocaten van Schuerman advocaten helpen u graag met het opmaken van een ouderschapsplan.

U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen voor een afspraak.