Regel uw echtscheiding

snel en efficiënt online

Nu aanvragen

Kinderalimentatie bij scheiding

Ten opzichte van minderjarige kinderen en jongmeerderjarige tot de leeftijd van 21 jaar zijn beide ouders onderhoudsplichtig. Bij echtscheiding of als de ouders uit elkaar gaan, is de ouder waar de kinderen hoofdverblijf houden degene die recht heeft op alimentatie en is de andere ouder alimentatieplichtig.


Bepaling hoogte kinderalimentatie

De hoogte van de kinderalimentatie, ook wel de onderhoudsbijdrage genoemd, wordt in eerste instantie bepaald aan de hand van het netto-inkomen van beide ouders, geldend over de laatste periode dat partijen samenwoonden. Aan de hand van het netto-gezinsinkomen wordt met behulp van de zogenaamde Nibudtabellen bepaald wat de behoefte is voor de minderjarige(n) per maand. Vervolgens wordt de draagkracht van de beide ouders berekend door een zogenoemde draagkrachtberekening. Met een draagkrachtvergelijking wordt bepaald hoeveel de beide ouders, de alimentatiegerechtigde en de alimentatieplichtige, bij dienen te dragen in de kosten voor de verzorging en opvoeding van de minderjarigen. Het bedrag dat wordt vastgesteld dient de alimentatieplichtige maandelijks te voldoen aan de alimentatiegerechtigde. De vastgestelde alimentatie dient jaarlijks te worden geïndexeerd.

Voor het opmaken van een draagkrachtberekening of voor het vaststellen van de behoefte voor de minderjarigen kunt u contact opnemen met ons advocatenkantoor in Rotterdam.