Regel uw echtscheiding

snel en efficiënt online

Nu aanvragen

Echtscheiding bij gemeenschap van goederen

Indien men bij het sluiten van het huwelijk geen huwelijkse voorwaarden afsluit, kiest u ervoor om te trouwen in gemeenschap van goederen. Volgens het Nederlandse huwelijksvermogensrecht is er aldus na het trouwen sprake van een nagenoeg volledige gemeenschap van goederen. Art. 1:94 lid 1 Burgerlijk Wetboek bepaalt het volgende; "van het ogenblik der voltrekking van het huwelijk bestaat tussen de echtgenoten van rechtswege een gemeenschap van goederen".In het geval u gehuwd bent in gemeenschap van goederen heeft u beiden gekozen om alle individuele bezittingen én schulden gemeenschappelijk bezit te maken. Bij echtscheiding zullen deze bezittingen en schulden dan ook gelijkelijk verdeeld dienen te worden. De verdeling van de bezittingen noemt men de boedelscheiding. Onder de verdeling van de bezittingen vallen o.a. goederen, vermogen, banksaldi, verzekeringen, aandelen en schulden met uitzondering van de goederen, schulden of bezittingen welke op enigerlei wijze op bijzondere wijze aan een der echtgenoten verknocht zijn.

Verknochtheid

Het kan zijn dat bepaalde bezittingen of schulden uitgesloten zijn van de gemeenschap van goederen. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als een van de echtgenoten heeft geërfd tijdens of voorafgaand aan het sluiten van het huwelijk en er een uitsluitingsclausule is uitgesproken over het goed. Ook verknochte goederen vallen buiten de gemeenschap. De rechter zal hoge eisen stellen alvorens te bepalen dat er sprake is van verknochte goederen. De goederen moeten op een bijzondere manier aan een echtgenoot verbonden zijn. Zo vallen kleding en sieraden onder verknochte goederen, maar ook een invaliditeitsuitkering. Maar een ontslagvergoeding bijvoorbeeld weer niet. Of er sprake is van verknochtheid van een bezitting of een schuld zal altijd weer door de rechter die de scheiding regelt geoordeeld dienen te worden. Dit aangezien er te allen tijde sprake is van verschillende en uiteenlopende omstandigheden.

Wilt u graag meer weten of wenst u advies voor uw echtscheiding? Neem dan vrijblijvend contact op met Schuerman advocaten in Rotterdam, wij kijken graag met u mee.