Regel uw echtscheiding

snel en efficiënt online

Nu aanvragen

De echtelijke woning

Bij echtscheiding dient er een beslissing genomen te worden wie het woonrecht van de echtelijke woning behoudt. Bij een huurwoning zullen met name de persoonlijke omstandigheden van partijen een rol spelen bij het toewijzen van het huurrecht. Bij een koopwoning zal vaak de financiële positie van partijen een doorslaggevende rol spelen bij de toebedeling van de echtelijke woning.

Huurwoning en echtscheiding

In overleg kunnen partijen bepalen wie in de huurwoning zal blijven wonen. Indien beide partners in de echtelijke woning willen blijven kan de rechter gevraagd worden een beslissing te nemen. De rechter zal bij het nemen van de beslissing over het huurrecht de persoonlijke omstandigheden van de partijen in acht nemen. De rechter zal verschillende zaken mee laten wegen. Indien er minderjarige kinderen bij de echtscheiding betrokken zijn, zal de echtelijke woning vaak worden toegewezen aan de ouder bij wie de minderjarige kinderen gaan wonen. De rechter zal in zijn beslissing ook mee laten wegen voor welke partij de kans op het verkrijgen van een andere woning het makkelijkste zal zijn. Dat is vaak de partij met het hoogste inkomen. Immers is deze partij in staat een woning particulier te huren. De afstand tot het werk vanuit de echtelijke woning kan eveneens een belangrijke overweging zijn. De rechter kan ook een voorlopige voorziening treffen met betrekking tot de echtelijke woning. De echtelijke woning wordt dan aan een partij toegewezen gedurende de echtscheidingsprocedure. In de echtscheidingsbeschikking wordt vervolgens een definitieve beslissing over de woning genomen.  

Koopwoning en echtscheiding

Ook bij een koopwoning kunnen partijen in overleg beslissen aan wie de woning wordt toebedeeld. De financiële situatie zal vaak een doorslaggevende rol spelen. Partijen zullen immers dienen te onderzoeken of het mogelijk is de hypotheek op naam van een van de partijen te krijgen met ontslag van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de huwelijkspartner. Ook de over- of onderwaarde dient tussen partijen verdeeld te worden. Vaak dient de woning getaxeerd te worden om de waarde van de woning te bepalen. Indien beide partijen aanspraak maken op de woning en beide partijen de woning ook kunnen financieren, kan de rechter bepalen aan wie de woning toebedeeld wordt. De rechter zal de omstandigheden van beide partijen mee laten wegen bij het nemen van een beslissing.

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend advies dan kunt u telefonisch contact opnemen met ons advocatenkantoor in Rotterdam.