Regel uw echtscheiding

snel en efficiƫnt online

Nu aanvragen

Co-ouderschap

Veel ouders willen bij het uit elkaar gaan samen de zorg voor de kinderen met elkaar blijven delen. Dit kan voor kinderen een ideale situatie zijn. De kinderen verblijven bijvoorbeeld de ene week bij vader en de andere week bij moeder. Ook kan er bijvoorbeeld gekozen worden dat de kinderen op drie vaste dagen bij de ene ouder zijn en op de andere vier dagen bij de andere ouder.

Een co-ouderschap kan alleen overeengekomen worden in gezamenlijk overleg tussen de beide ouders. Het is bij een co-ouderschap tenslotte van belang dat er een goede communicatie tussen de ouders mogelijk is. Op verzoek van een der ouders zal de rechter niet overgaan tot de vaststelling van een co-ouderschap.

Voorwaarden co-ouderschap

Een goede communicatie tussen de ouders is niet de enige voorwaarden welke aan een co-ouderschap verbonden is. Een co-ouderschap na echtscheiding dient ook praktisch haalbaar te zijn. De beide ouders dienen bijvoorbeeld op een redelijke afstand van de school te wonen. De kinderen dienen immers vanuit de woning van beide ouders naar school te kunnen gaan. Daarbij dient een co-ouderschap ook voor de kinderen een aanvaardbare regeling te zijn. Er zijn kinderen die het niet prettig zullen vinden voortdurend tussen de woningen van de vader en moeder te moeten pendelen. U dient er rekening mee te houden dat de kinderen daarbij keer op keer hun schoolwerk van de ene woning naar de andere woning mee zullen moeten nemen en wellicht ook hun kleding, indien niet bij de beide ouders een garderobe met kleding voor de kinderen beschikbaar is. Bij het overeenkomen van een co-ouderschap dienen de belangen van de minderjarigen voorop gesteld te worden.

Wilt u deskundig advies over de invulling van een co-ouderschap of wilt u de afspraken over het co-ouderschap overeen komen in een ouderschapsplan of convenant? Neemt u dan contact op met ons advocatenkantoor in Rotterdam. Wij kunnen u helder informeren over de invulling van het co-ouderschap en wij kunnen u begeleiden bij het opnemen van het ouderschapsplan in een convenant of ouderschapsplan.