Regel uw echtscheiding

snel en efficiënt online

Nu aanvragen

Samenwonenden die uit elkaar gaan

Ook bij het beëindigen van een samenwoning dient veel met elkaar geregeld te worden. Maar wat is er nu wettelijk geregeld met betrekking tot samenwonenden die uit elkaar gaan?

Uit elkaar met samenlevingscontract

Als er sprake is van een samenlevingscontract dient de beëindiging van de samenwoning te geschieden volgens de afspraken die in het samenlevingscontract zijn opgenomen. Als je hier samen niet uitkomt, is het mogelijk om je bij te laten staan door een advocaat.

Uit elkaar zonder samenlevingscontract

Als jullie uit elkaar gaan en er geen samenlevingscontract is, zijn jullie elkaar wettelijk gezien niets verschuldigd. Voor samenwoners die samenleven zonder samenlevingscontract is er wettelijk niets geregeld.

Samenwonenden met minderjarige kinderen uit elkaar

Samenwonenden met minderjarige kinderen die uit elkaar gaan zullen met betrekking tot de minderjarige kinderen een aantal zaken met elkaar moeten regelen. De hoofdverblijfplaats van de minderjarigen moet tenslotte worden bepaald en er zal een onderhoudsbijdrage oftewel een kinderalimentatie vastgesteld dienen te worden. Als u niet in staat bent om hier samen afspraken over te maken, kunnen deze beslissingen door tussenkomst van de rechter worden bepaald. U dient zich hiervoor te wenden tot een advocaat die hiervoor een verzoek kan indienen bij de bevoegde rechtbank. Deze rechtbank kan bijvoorbeeld een beslissing nemen over de hoofdverblijfplaats van de minderjarigen, een omgangsregeling en / of een onderhoudsbijdrage / kinderalimentatie.

Wilt u graag meer weten of wenst u advies voor uw echtscheiding? Neem dan vrijblijvend contact op met Schuerman advocaten in Rotterdam, wij kijken graag met u mee.