Regel uw echtscheiding

snel en efficiƫnt online

Nu aanvragen

Pensioen

Partnerpensioen/Nabestaandenpensioen

Het partnerpensioen wordt na de dood van degene die het pensioen heeft opgebouwd uitgekeerd aan de partner. Na een echtscheiding heeft een ex-partner recht op het deel partnerpensioen dat is opgebouwd tot aan de echtscheiding. Men spreekt dan over het bijzonder partnerpensioen.

Wilt u weten wat een scheiding betekent voor uw partnerpensioen of nabestaandenpensioen? Neem dan vrijblijvend contact op.


Ouderdomspensioen

Het ouderdomspensioen gaat in vanaf de datum dat iemand met pensioen gaat tot aan de dag van overlijden van degene die het pensioen heeft opgebouwd. Wettelijk is geregeld dat de ex-partner recht op de helft heeft van het partnerpensioen dat tijdens het huwelijk tot de echtscheiding is opgebouwd. Dit wordt de wettelijke pensioenverevening genoemd.

De ex-partner krijgt zijn of haar deel pas op het moment dat de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt door degene die het pensioen heeft opgebouwd. Het is van belang de echtscheiding te melden bij de pensioenuitvoerder binnen twee jaar na inschrijving van de echtscheiding in de huwelijksregisters van de burgerlijke stand. De pensioenuitvoerder zal dan de uitbetaling aan de ex-partner verzorgen. Indien de echtscheiding niet binnen twee jaar bij de pensioenuitvoerder is gemeld, vervalt het recht op de rechtstreekse uitbetaling door de pensioenuitvoerder aan de ex-partner. De partner die het pensioen heeft opgebouwd dient het deel welke de ex-partner toekomt zelf te voldoen aan de ex-partner. Indien degene die het ouderdomspensioen heeft opgebouwd komt te overlijden, vervalt het recht op het ouderdomspensioen voor de ex-partner. Mogelijk bestaat er in dat geval een recht op partnerpensioen. In het geval de uw ex-partner komt te overlijden terwijl u het pensioen hebt opgebouwd, ontvangt u weer het volledige deel aan ouderdomspensioen.

Indien uw ex-partner hier niet aan voldoet kunt u door de inschakeling van een advocaat het deel waarop u recht heeft opeisen.

Partijen kunnen bij echtscheiding afwijkende afspraken maken over de wettelijk bepaalde pensioenverevening. Partijen kunnen hier bijvoorbeeld van afzien omdat beide partners een gelijkwaardig pensioen hebben opgebouwd of dat er nauwelijks pensioen is opgebouwd. Ook kan in de onderhandelingen bepaald worden dat de pensioenverevening niet uitgevoerd wordt omdat de ex-partner bijvoorbeeld een waardevol goed uit de huwelijksgoederengemeenschap toegewezen krijgt. Het voordeel van het afzien van deze verevening is dat partijen niet langer met elkaar verbonden zijn middels de pensioenverevening.

Wilt u weten wat een scheiding betekent voor uw ouderdomspensioen? Neem dan vrijblijvend contact op met Schuerman advocaten in Rotterdam.