Regel uw echtscheiding

snel en efficiënt online

Nu aanvragen

Echtscheiding bij huwelijkse voorwaarden

In afwijking van de gemeenschap van goederen kunnen partners bij het aangaan van een huwelijk huwelijkse voorwaarden opstellen bij een notaris. Huwelijkse voorwaarden kunnen ook na het sluiten van een huwelijk worden opgemaakt. Als je op huwelijkse voorwaarden gehuwd bent of indien er tijdens het huwelijk huwelijkse voorwaarden zijn opgemaakt, betekent dit dat in de huwelijkse voorwaarden bepaalde bezittingen en of schulden zijn uitgesloten van de gemeenschap van goederen. Dit heeft uiteraard gevolgen op de verdeling van bezittingen bij de scheiding.

Vormen van huwelijkse voorwaarden:


Koude uitsluiting

Bij koude uitsluiting is er in zijn geheel geen gemeenschap van goederen. Echtgenoten delen geen inkomsten en vermogen bij deze vorm van huwelijkse voorwaarden. Het bezit van de echtgenoten blijft dan ook privé en wordt niet verdeeld bij echtscheiding.

Beperkte gemeenschap

Indien er sprake is van een beperkte gemeenschap is er sprake van een gemeenschappelijk deel en een privédeel. Er kan bijvoorbeeld geregeld zijn dat bijvoorbeeld de inboedel of de echtelijke woning in de gemeenschap van goederen valt. Bij echtscheiding dient aldus een verdeling gemaakt te worden van de bezittingen welke in de goederengemeenschap vallen.

Verrekenstelsels

In de huwelijkse voorwaarden kan een verrekenstelsel opgenomen worden. Er zijn twee vormen verrekenstelsels welke toegepast kunnen worden. De verrekenbedingen behelzen afspraken tot het verreken van bepaalde waarden of inkomsten. De twee toegepaste vormen zijn het periodieke verrekenbeding en het finale verrekenbeding.

Periodiek verrekenbeding

Bij het periodieke verrekenbeding (of Amsterdams verrekenbeding) worden de privévermogens van echtgenoten gescheiden gehouden en de inkomsten uit arbeid worden met elkaar verrekend. In de praktijk worden de beide inkomsten op een en/of rekening gestort waarvan de vaste lasten worden voldaan. Aan het einde van het jaar wordt het resterende saldo eerlijk met elkaar verdeeld. Indien het periode verrekenbeding is opgenomen in de huwelijkse voorwaarden, maar niet is toegepast tijdens het huwelijk, wordt bij echtscheiding ook wel het finale verrekenbeding worden toegepast.

Finaal verrekenbeding

Indien er in de huwelijkse voorwaarden een finaal verrekenbeding is opgenomen wordt bij echtscheiding het gezamenlijke vermogen verdeeld, zoals dit ook wordt gedaan als men in gemeenschap van goederen getrouwd zou zijn geweest. Een aantal zaken worden buiten de verdeling gehouden zoals het vermogen wat voor het huwelijk aan partijen toebehoorde, vermogen dat door schenking is verkregen en vermogen dat geërfd is voor of tijdens het huwelijk.

Wijziging van huwelijkse voorwaarden en schuldeisers

Het wijzigen of aangaan van huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk hebben geen gevolgen voor eventuele schuldeisers bij een scheiding. Beide echtgenoten blijven namelijk wel hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die aanwezig waren voor het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden.

Partnerschap voorwaarden

Partnerschap voorwaarden zijn de voorwaarden welke aangegaan kunnen worden bij het sluiten van een geregistreerd partnerschap. De partnerschap voorwaarden komen overeen met de huwelijkse voorwaarden bij het sluiten van een huwelijk.


Wilt u graag meer weten of wenst u advies voor uw echtscheiding bij huwelijkse voorwaarden? Neem dan vrijblijvend contact op met Schuerman advocaten in Rotterdam, wij kijken graag met u mee.