Regel uw echtscheiding

snel en efficiënt online

Nu aanvragen

Eenzijdig echtscheidingsverzoek

Wanneer de communicatie tussen u en uw partner dusdanig is verslechterd of indien u gewoonweg niet in staat bent om tot afspraken te komen met betrekking tot de echtscheiding, zal u zich beide tot een andere echtscheidingsadvocaat dienen te wenden.

De advocaten zullen in eerste instantie in overleg met partijen trachten om een echtscheidingsconvenant overeen te komen en in het geval er minderjarige kinderen bij de scheiding zijn betrokken zal er getracht worden een ouderschapsplan overeen te komen. Om tot afspraken te komen kan er mogelijk een viergesprek ingepland worden. Een gesprek waarbij partijen vertegenwoordigd door de advocaten en met elkaar in overleg gaan over het convenant en het ouderschapsplan.

Door een van de partijen kan vervolgens, onafhankelijk of men er in is geslaagd een echtscheidingsconvenant overeen te komen, een eenzijdig echtscheidingsverzoek ingediend worden. In het geval er sprake is van minderjarige kinderen van partijen, is het overleggen van een overeengekomen ouderschapsplan bij een echtscheidingsverzoek wel verplicht. Indien partijen er niet in slagen om een ouderschapsplan overeen te komen of indien één van de partijen gewoonweg niet meewerkt, dient aan de rechtbank te worden aangetoond dat men zich voldoende heeft ingespannen om het ouderschapsplan overeen te komen. De wederpartij heeft na het indienen van het echtscheidingsverzoek de mogelijkheid om binnen 6 weken na indiening verweer te voeren. Door de rechtbank kan de termijn tot het indienen van het verweer op verzoek verlengd worden. Indien de woonplaats van echtgenoot niet bekend is of indien de echtgenoot in het buitenland woont geld een afwijkende verweertermijn van drie maanden.

Wilt u graag meer weten of wenst u advies voor uw echtscheiding? Neem dan vrijblijvend contact op met Schuerman advocaten in Rotterdam, wij kijken graag met u mee.